ทัวร์พุกามเมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์

myanmar-12

ทัวร์พม่าวันนี้นั้น จะพามารู้จักกับเมืองพุกาม ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศพม่าค่ะ โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดี จึงถูกเรียกว่า เมืองพุกามเป็นอู่อริยธรรมของประเทศพม่า ฉะนั้นแล้วพุกามจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าใครที่มาทัวร์พม่าก็จะต้องมาเยี่ยมชมค่ะ

อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4000 องค์ ต่อมาอาณาจักรนี้ล่มสลายเพราะการบุกรุกเข้าทำลายของกองทัพมองโกล โดยสถานที่น่าเดินเล่นซื้อของในพุกามนี้ ชื่อว่าตลาดยองอูค่ะ

ตลาดยองอู นั้นถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของเมืองเลย ซึ่งจะขายสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่เครื่องอุปโภค บริโภค อาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่ง เพราะฝีมือปราณีต และออกแบบสวยตามแบบฉบับของช่างชาวพม่า ใครที่มาทัวร์พม่าแล้วไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะและที่สำคัญหากอยากจะซื้อของให้เตรียมดอลล่าร์แบงค์ใหม่ๆ ไว้ด้วยนะคะ เพราะที่พม่าน่ะ ไม่รับแบงค์เก่าค่ะ