พระราชวังซังกย็อง

korea-07

ผ่านพ้นไปแล้วกับสองพระราชวังโบราณทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีที่มีนักท่องเที่ยวทัวร์เกาหลีนิยมไปเยี่ยมชมด้วยว่าความสวยงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นอย่างไรกันบ้างครับอ่านแล้วคิดอยากจะไปทัวร์เกาหลีเพื่อไปชมปราสาทพระราชวังเหล่านี้กันแล้วหรือยังหากยังสองจิตสองใจอยู่ล่ะก็เราไปดูพระราชวังหลังที่ 3 ที่เป็นพระราชวังในตำนานของเกาหลีกันดีกว่าครับโดยพระราชวังหลังที่ 3 นี้มีชื่อว่าพระราชวังซังกย็อง

               พระราชวังซังกย็องหรือที่ชาวเกาหลีเรียกกันว่าซังกย็องกุงนั้นเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของของเกาหลี ปัจจุบันตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เดิมทีเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ราชวงศ์โครยอจนกระทั่งพระเจ้าเซจงมหาราชมีดำริที่จะสร้างพระราชวังถวายแก่พระราชบิดา ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าซองจง โปรดให้บูรณะซ่อมแซมและขยายอาณาเขตของพระราชวังและระหว่างยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น พวกญี่ปุ่นได้สร้างสวนสัตว์ สวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ไว้ที่นี่ จนในปี พ.ศ. 2526 ทางรัฐบาลเกาหลีได้ย้ายสวนสัตว์และสวนสาธารณะออกไปจากพระราชวังซังกย็อกจนหมดสิ้นให้คงเหลือไว้แค่เพียงพิพิธภัณฑ์เท่านั้นส่วนจุดเด่นหรือเป็น landmark ของพระราชวังแห่งนี้ก็ได้แก่ประตูหลักของพระราชวังที่เรียกกันว่าฮงฮวามุนและสะพานอกช็องกโย

               ในแต่ละวันพระราชวังซังกย็อกแห่งนี้ล้วนคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เกาหลีตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพราะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่สวยงามทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ให้ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาต่างๆ ด้วย ดังนั้นหากใครอยากเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ลึกๆ ของประเทศเกาหลี การมาเยี่ยมชมพระราชวังซังกย็อกนี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งครับ