Tag Archives: กำแพงเบอร์ลิน

กำแพงเบอร์ลิน

europe-0020

ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าหากใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปทริปทัวร์ยุโรปแถวๆ ประเทศเยอรมันย่อมต้องไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมกำแพงแห่งประวัติศาสตร์ที่ในอดีตใช้คั่นกลางในการแบ่งประเทศเยอรมันออกเป็น 2 ประเทศได้แก่เยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก ใช่แล้วครับผมจะหมายถึงกำแพงไหนไปไม่ได้หากไม่ใช่ “กำแพงเบอร์ลิน”

               กำแพงเบอร์ลินในอดีตนั้นถือได้ว่าเป็นกำแพงเดียวในโลกที่ขวางกั้นคนเชื้อชาติเดียวกันประเทศเดียวกันไม่ให้ได้พบเจอหรือพูดคุยกันถือได้ว่าเป็นกำแพงวิปโยคที่สุดในประวัติศาสตร์ของหมู่มวลมนุษยชาติตราบเท่าที่เคยมีมาซึ่งขากประวัติศาสตร์แล้วนั้นกำแพงเบอร์ลินได้สร้างขึ้นในช่วงหลังจากเยอรมันพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและแบ่งประเทศเยอรมันออกเป็นสองประเทศย่อย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างกำแพงเบอร์ลินนั้นก็เพื่อที่จะปิดกั้นพรมแดนเบอร์ลินตะวันตกออกจากเยอรมนีตะวันออกที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ

               กำแพงเบอร์ลินนี้ได้ขวางกั้นไม่ให้คนที่อยู่ในแต่ละฝั่งของประเทศผ่านข้ามแดนเข้ามาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 28 ปี ก่อนที่จะได้มีการทำสนธิสัญญาข้อตกลงร่วมกันและทำลายกำแพงกั้นลงในปี พ..2532

               ก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกทำลายลงนั้นการลักลอบข้ามแดนจากเยอรมันตะวันออกไปเยอรมันตะวันตกหรือจากเยอรมันตะวันตกไปยังเยอรมันตะวันออกถือเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตซึ่งมีผู้ลักลอบผ่านแดนเป็นจำนวนมากต้องเสียชีวิตลงจากการพยายามลักลอบผ่านแดนข้ามกำแพงวิปโยคนี้ไปโดยปัจจุบันคงเหลือไว้แต่เพียงซากกำแพงที่เคยเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งกำแพงแห่งนี้เคยมีความสำคัญอย่างไร

               ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์ยุโรปและประเทศเยอรมันมากหน้าหลายตาต่างมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยมีฉากหลังเป็นซากปรักหักพังของกำแพงเบอร์ลินอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งมนุษยชาติถึงประวัติศาสตร์การกีดกั้นอิสรภาพของมวลมนุษย์ที่เคยมีมาในอดีตและนักท่องเที่ยวยุโรปบางรายอาจเลือกซื้อของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับกำแพงเบอร์ลินนี้ไปฝากคนที่บ้านอีกด้วยครับ