Tag Archives: ทัวร์อินเดีย

พามาชมความสวยงามของอินเดียตอนใต้

india-14

คราวที่แล้วมีโอกาสได้พาท่านไปทัวร์อินเดียตะวันออกมาแล้ว คราวนี้ทัวร์อินเดียจะมาล่องใต้กันบ้าง  รับรองว่าคุณจะได้พบกับประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่ง  เพราะภูมิภาคนี้ของอินเดียเป็นถิ่นโบราณคดี  ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินเดียไม่ได้ถูกทำลายไปมากเหมือนอินเดียตอนเหนือ  ซึ่งถูกชนชาติต่าง ๆ เข้ามาบุกรุก และผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองเป็นเวลานานหลายร้อยปี  ประชากรที่อาศัยอยู่ในอินเดียใต้  ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวดราวิเดียน  ซึ่งเป็นกลุ่มชนพวกแรกที่เข้ามาอยู่ในอินเดีย  นักท่องเที่ยวอาจไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนอินเดียเหนือกับอินเดียใต้แต่นักโบราณคดีสามารถบอกได้จากร่องรอยของวัฒนธรรมในยุคสมัยที่ชาวดราวิเดียนมีอิทธิพลอยู่ในถิ่นนี้ซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน  ศาสนาฮินดู  คือ ศาสนาหลักของอินเดียใต้  เมืองสำคัญในอินเดียตอนใต้  คือ บังคาลอร์  ไมชอร์  และเชนไน

·       บังคาลอร์  (Bangalore)

บังคาลอร์เป็นเมืองทันสมัย  ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ   ซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่ดินแดนตะวันตกของประเทศ  บังคาลอร์ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล  930  เมตร      ในยุคเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  บังคาลอร์มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองตากอากาศของพวก  British Raj  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนฤดูร้อนของพวกมัทราสตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1970  บังคาลอร์กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์การบิน  และเครื่องมือสื่อสาร  ที่ช่วยให้เศรษฐกิจของอินเดียเฟื่องฟูขึ้นเป็นลำดับ

ถนนสาย บังคาลอร์ ไมซอร์  เป็นเส้นทางสายสวยของอินเดียตอนใต้  ถนนสายนี้ผ่านแม่น้ำ  โคธาวาวี  ผ่านสวนมะม่วง  ไร่อ้อย  ทุ่งนา  และหน้าผาหินแกรนิตที่เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่สร้างจากนวนิยายเรื่อง  Passage  to India

·       เจนไน  (Chennai)

เมืองใหญ่ลำดับ  4  ของอินเดีย  เป็นเมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑู  เดิมชื่อ  มัทราส  เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลก  เป็นถิ่นกำเนิดนาฏศิลป์อินเดีย  และเป็นศูนย์สร้างงานศิลปะประดับศาสนสถาน  ทั้งด้านจิตรกรรม และประติมากรรม  เมื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์บนประภาคารเจนไน  จะมองเห็นทิวทัศน์ของเจนไนทั่วเมือง  ที่เด่นคือวิหารฮินดู และโบสถ์ของศาสนาคริสต์  แม้จะเป็นเมืองใหญ่แต่เจนไนก็ยังไม่มีตึกสูง ๆ  แบบสมัยใหม่มากนัก  เจนไนเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าของอินเดียใต้  เป็นชุมทางการคมนาคม  ทั้งทางบก และทางอากาศ

·       ไมซอร์ (Mysore)

                เป็นเมืองกำเนิดของมหาราชา  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1897  เมืองนี้จึงมีปราสาท และวังโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตมากมาย  บางแห่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ในตอนกลางวัน  และวังโบราณที่ประดับประดาประทีปโคมไฟเป็นจุดเด่นของเมืองในยามกลางคืน       ไมซอร์มีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องหอมของอินเดีย  เช่น  ไม้แก่นจันทร์

สถานที่ชมวิวเมืองไมซอร์ที่ดีที่สุด  คือ  บนยอดเขา  Chamundi  Hill  ซึ่งบนนั้นเป็นที่ตั้งวิหารฮินดู  Sri  Chamundeswari Temple

Brindavan  Garden  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไมซอร์  สวนสวยที่สร้างในสไตล์โมกุลแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ  19  กิโลเมตร  มีชื่อเสียงในเรื่องความงามของน้ำพุที่อยู่ในสวนซึ่งเปลี่ยนสีไปตามแสงไฟในยามค่ำคืน