Tag Archives: ทัวร์เกาหลีราคาถูก

ท่องเที่ยวอย่างสนุกด้วยการให้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย

korea-020ในเมื่อมีโปรแกรมดี ๆ เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งแล้ว นักท่องเที่ยวก็ควรที่จะพิจารณาหรือทำการไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกขอใช้บริการจากบริษัททัวร์ การให้ความร่วมมือระหว่างบริษัททัวร์กับนักท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการร่วมมือที่ดีของทั้งสองฝ่ายจะทำให้ภารกิจและสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังประสบความสำเร็จได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใด ๆ หรือการให้ความร่วมมือในธุรกิจใดก็ตาม

อย่างเช่นโปรแกรมทัวร์เกาหลีราคาถูก ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากภายในเวลาไม่นาน แต่ถึงแม้ว่าบริษัททัวร์จะยืนยันได้ถึงการให้บริการ สำหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละครั้งเพื่อทำการเลือกโปรแกรมทัวร์ที่มีขึ้น นักท่องเที่ยวก็ควรที่จะให้ความร่วมมือด้วยการศึกษาข้อมูลและทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับโปรแกรมทัวร์เสียก่อนว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอะไรจากการทัวร์ในครั้งนี้บ้าง อย่างเช่นในโปรแกรมทัวร์เกาหลีราคาถูก ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะเกิดข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาถูกจริงหรือไม่ การทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการหรือไม่ และที่สำคัญความปลอดภัยตลอดทั้งการเดินทางในโปรแกรมทัวร์ในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับมากน้อยขนาดไหน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และถ้าหากนักท่องเที่ยวได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจนสามารถตัดสินใจได้แล้ว ก็จะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเข้าโปรแกรมทัวร์เกาหลีราคาถูกได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีและความรู้ที่สำคัญ –ทัวร์เกาหลีราคาถูกฝากมาบอก

การเข้าๆออกๆ ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลี คงต้องฟังทัวร์เกาหลีราคาถูก กันสักหน่อยนะ    โดยนักท่องเที่ยวที่ถือตั๋วโดยสารเครื่องบินขาออก ที่สายการบินยืนยันที่นั่งแล้ว ซึ่งประเทศเกาหลีมีการยกเว้นวีซ่าให้สำหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางไทย ยกเว้นวีซ่าและอยู่เกาหลีได้ 90 วัน (สำหรับนักท่องเที่ยวไทยถือพาสปอตต่างด้าว จะต้องของวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีในไทยก่อนเดินทาง) พิธีการเข้าเมืองนั้น ด่านแรก-ด่านสุขภาพ ด่านที่สอง – ด่านเข้าเมือง เข้าแถวที่มีป้ายว่า สำหรับชาวต่างประเทศ (FOREIGNER) พร้อมพาสปอร์ตและใบเข้า – ออก เมือง จากนั้นเอกเรย์ของใช้ส่วนตัว และรับกระเป๋าที่สายพาน มีรถเข็นอยู่ใกล้ ๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตรวจกระเป๋า และเตรียมใบศุลกากร พาสปอร์ตไม่ใช้ ผ่านศุลกากรช่องเขียว เมื่อผ่านประตูบานเลื่อน ให้ออกทางซ้ายสำหรับคณะทัวร์ จะมี ไกด์ท้องถิ่นถือป้ายรอต้อนรับท่าน

เวลาทำการ

            สถานที่ทำการของรัฐบาลเปิดระหว่างเวลา 9.00 น. – 18.00 น. ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน และเปิดระหว่าง 9.00 น. – 17.00 น. ตั้งแต่พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ วันเสาร์เปิด 9.00 น. และปิด 13.00 น.

             สถานที่ทำการของธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่จะมีเวลาเปิดตั้งแต่ 8.30 น. – 10.00 น. และปิดในเวลาเย็น ยกเว้นธนาคาร ธนาคารมีเวลาทำการตั้งแต่ 9.30 น. – 16.30 น. และปิดในวันเสาร์และอาทิตย์

            ที่ทำการของสถานฑูตต่างประเทศในโซลยึดถือเวลาทำการรวมทั้งเวลาอาหารกลางวันอย่างเคร่งครัด ปกติจะเปิดตั้งแต่ 9.00 น. – 17.00 น. วันธรรมดา และปิดวันเสาร์และอาทิตย์

            ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เปิดตั้งแต่ 10.30 น. – 20.00 น. รวมทั้งเปิดวันอาทิตย์ด้วย แต่ร้านค้าขนาดเล็กมักเปิดเช้ากว่า และปิดสายกว่าทุกวัน

            บริการโทรศัพท์   โทรศัพท์สาธารณะมี 3 ประเภท คือคือสีฟ้า สีเทา และโทรศัพท์ที่ใช้บัตรสีฟ้าและเทาใช้สำหรับโทรในเมืองและในประเทศ เสียค่าโทรครั้งละ 40 วอน ต่อ 3 นาที (ทางไกลจะแพงกว่านี้) โทรศัพท์ใช้บัตร โทรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบัตรมีราคาตั้งแต่ 2000 / 3000 / 5000 / 10000 วอน บัตรเหล่านี้มีขายทั่วไป ตามโรงแรม ธนาคาร ร้านค้า หรือสังเกตที่ตู้โทรศัพท์จะมีการบอกสถานที่ขายใกล้ๆ โทรเข้าประเทศไทย ประมาณนาทีละ 400 วอน

            เงินตราและบัตรเครดิต / ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินของเกาหลีคือ วอน โดยสัญลักษณ์ “W” เหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 10, 50, 100และ 500 วอน ธนบัตรมี 1000, 5000 และ 10,000 วอน อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 1,200 วอน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ บัตรเครดิต เช่น วีซ่า อเมริกันเอ๊กซเพลส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์ และเจซีบี สามารถใช้ได้ตาม โรงแรมใหญ่ภัตตาคารใหญ่ ๆ และตามร้านค้าบางแห่ง

            การเดินทาง ใน เกาหลีการเดินทางระหว่างกรุงโซลกับเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีเที่ยวบินของสายการบินนานาชาติหลายสายให้บริการประจำ ประเทศเกาหลีมีท่าอากาศยานนานาชาติ อยู่ 3 แห่ง คือ

o  ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโป ใกล้กรุงโซล (ในปี ค.ศ. 2001 จะเปลี่ยนสนามบินไปใช้ที่เกาะยงดอง เมืองอินชอน)  คิมแฮ ใกล้พูซาน  และเชจู บนเกาะเชจู ส่วนท่าเรือเดินสมุทรมีหลายแห่ง และยังมีสายการบินภายในประเทศ ที่บริการบินเชื่อมโยงเมืองใหญ่ รถแท็กซี่มีเป็นจำนวนมาก และราคายุติธรรม โดยใช้ระบบมิเตอร์ และรถเช่าพร้อมบริการ รถไฟที่เครือข่ายเชื่อมโยงถึงเกือบทุกส่วนของประเทศ มีรถทัวร์ ซึ่งมี เครือข่ายกระจายทั่วประเทศ รถไฟและรถทัวร์ มีตารางการเดินรถและเวลาเขียนเป็นเป็นภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยว กรุงโซลและเมืองพูซาน มีระบบเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินที่ทันสมัยและรวดเร็ว มีป้ายชื่อสถานีและป้ายบอกทิศทางเขียนภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาเกาหลี ระหว่างเกาะต่างๆ มีเรือบรรทุกรถยนต์และเรือไฮโดรฟอยส์ คอยบริการ