Tag Archives: ไฟกระพริบ

เตือนไว้ให้ระวังไฟประดับ

ใกล้ช่วงเทศกาลรื่นเริงส่งท้ายปลายปีเข้ามาทุกที มักมีการประดับประดาสถานที่ด้วยไฟประดับและไฟกระพริบหลากหลายสี แต่หากขาดความระมัดระวัง ภายใต้ความสวยงามอาจมีภัยร้ายจากไฟฟ้าซ้อนเร้น ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต เพื่อความปลอดภัย

หากไฟประดับ ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉินอยู่ในสภาพชำรุด ห้ามนำมาใช้งานอย่างเด็ดขาด ติดตั้งให้อยู่สูงกว่าระดับพื้น และห่างจากบริเวณที่ชื้นแฉะ ในการประดับไฟให้ใช้ สายรัดแบบพลาสติก แทนการใช้ลวดเย็บหรือหนีบสายไฟ เพราะจะทำให้สายไฟฉีกขาด จนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ตลอดจนดูแลมิให้เด็กเล่นใกล้ไฟประดับ  เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต  ดังนั้นจึงขอแนะข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 

·      การเลือกใช้ เลือกใช้สายไฟ หลอดไฟ สายไฟพ่วงที่อยู่ในสภาพปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หากตรวจพบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาตกแต่งอยู่ในสภาพชำรุด ขั้วต่อหลวม หรือมีรอยฉีกขาด ห้ามนำมาใช้งานอย่างเด็ดขาด

 

·      การติดตั้ง ติดตั้งขั้วต่อสายไฟฟ้าให้อยู่สูง จากระดับพื้นในระยะที่ปลอดภัย และอยู่ห่างจากบริเวณที่

ชื้นแฉะหรือมีน้ำกระเด็นถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด

 

·       การประดับไฟ ให้ใช้สายรัดแบบพลาสติกแทนการใช้ลวดเย็บ หมุด ตะปูเจาะหรือหนีบสายไฟ เพราะจะทำให้สายไฟ ฉีกขาด รวมถึงห้ามตกแต่งไฟประดับใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง และหลอดไฟริมถนน เพราะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดและเพลิงไหม้ ตลอดจนห้ามเสียบต่อชุดไฟประดับที่มีกระแสไฟเกินขนาดที่กำหนด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

 

 ข้อควรระวัง ในการติดตั้งไฟประดับ ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานจนพลาสติกหุ้มสายไฟมีสภาพกรอบแตก หรือขั้วต่อสายไฟแตกหัก ชำรุดมาใช้งานอย่างเด็ดขาด ระมัดระวังมิให้เด็กเล่นใกล้ไฟประดับ หรือดึงสายไฟที่ตกแต่งสถานที่เล่น เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้ ดับไฟและถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล พร้อมทั้งปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทันที หากพบเห็นอาการผิดปกติของระบบไฟฟ้า