Tag Archives: ศาลเจ้าของชาวญี่ปุ่น

ธรรมเนียมปฏิบัติการเข้าศาลเจ้า

japan-07

หากใครได้มีโอกาสไปทัวร์ญี่ปุ่นมาแล้วคงทราบดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัดวาอารามและศาลเจ้ากระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่น ซึ่งศาลเจ้าที่เห็นเหล่านี้ล้วนเป็นศาลเจ้าที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ บางศาลเจ้ามีอายุยาวนานนับร้อยปีและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถบนั้นเลยทีเดียว ดังนั้นเราในฐานะนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์ญี่ปุ่นจึงควรที่จะรู้ธรรมเนียมในการปฏิบัติต่อศาลเจ้าของชาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดพลาดจนเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเขาครับ

               การเข้าศาลเจ้าของชาวญี่ปุ่นนั้นมีความหมายเพื่อขอขมาและแสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนเรารวมไปถึงเพื่อสักการะขอพรให้ลูกหลานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งข้อปฏิบัติเวลาเข้าศาลเจ้าเพื่อสักการะเทพเจ้าขอพรมีดังต่อไปนี้

แรกสุดเมื่อมาถึงหน้าศาลต่อหน้าเจ้าตรงซุ้มประตูโทริอิควรหยุดค้อมศีรษะทำความเคารพหนึ่งครั้งก่อนเดินผ่านเข้าไปเพื่อแสดงความเคารพ

ต่อมาในระหว่างการเดินเข้าศาลเจ้านั้นห้ามเดินกึ่งกลางทางเดินเพราะเชื่อกันว่าบริเวณกึ่งกลางนั้นเป็นทางผ่านของเทพเจ้าควรเดินหลบไปริมทางด้านซ้ายหรือขวา

เมื่อถึงตัวศาลเจ้าแล้วให้ล้างมือบ้วนปากด้วยน้ำจากบ่อน้ำหน้าศาลเจ้าเพื่อเป็นการชำระล้างดวงวิญญาณ บาป หรือสิ่งอัปมงคลที่ติดตัวเรามา โดยใช้มือขวาหยิบกระบวยขึ้นมา ตักน้ำให้เต็มและเริ่มล้างจากมือซ้าย อย่าเพิ่งเทน้ำจนหมด จากนั้นเปลี่ยนไปใช้มือซ้ายจับกระบวยเพื่อล้างมือขวาและใช้มือขวาจับกระบวยตักน้ำขึ้นมาเทครึ่งหนึ่งใส่มือเพิ่มเพื่อบ้วนปากจากนั้นตั้งกระบอกขึ้น ปล่อยให้น้ำที่เหลืออยู่ในกระบอกไหลลงมาตามด้ามจับตามลำดับครับ

ธรรมเนียมการปฏิบัติในการเข้าศาลเจ้าที่บอกมาทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นและอยากเข้าศาลเจ้าทุกคนจำเป็นต้องพึงปฏิบัติตามครับมิเช่นนั้นแล้วอาจจะถูกมองว่าไม่สุภาพและไม่เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้